Tjenester

Alminnelig advokatpraksis innenfor disse områdene:

 • ARBEIDSRETT
 • ARVE- OG SKIFTERETT
 • BARNEVERNRETT
 • BOLIG- OG HUSLEIERETT
 • ERSTATNINGSRETT
 • FAMILIERETT
 • FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD
 • Foreningsrett
 • FORVALTNINGSRETT
 • GJELDSFORHANDLING
 • KONTRAKTSRETT
 • FORBRUKERRETT
 • INKASSO
 • KJØPSRETT
 • KONKURSRETT
 • KONTRAKTSRETT
 • SELSKAPSRETT
 • STRAFFERETT



Våre advokater driver sin virksomhet etter tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker profesjonsansvaret uten geografisk begrensning fra AIG Europe Limited, org.nr. 998754194. Tillatelsen til å drive virksomhet med tittelen advokat er gitt i Norge. Advokatene er medlemmer av Den norske Advokatforening. For advokattjenester er det etablert en klageordning. Nærmere opplysninger om denne er å finne på Advokatenhjelperdeg. Der finner du også opplysninger om reglene for god advokatskikk.


Her finner du Hortensadvokatenes oppdragsvilkår, som supplerer den oppdragsbekreftelse som sendes til hver enkelt klient. Last ned!

Medlemmer av Advokatforeningen