Rettsområder

Allminnelig advokatpraksis innenfor disse områdene:
Våre advokater driver sin virksomhet etter tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker profesjonsansvaret uten geografisk begrensning fra AIG Europe Limited, org.nr. 998754194. Tillatelsen til å drive virksomhet med tittelen advokat er gitt i Norge. Advokatene er medlemmer av Den norske Advokatforening. For advokattjenester er det etablert en klageordning. Nærmere opplysninger om denne er å finne på Advokatenhjelperdeg. Der finner du også opplysninger om reglene for god advokatskikk.


Her finner du Hortensadvokatenes oppdragsvilkår, som supplerer den oppdragsbekreftelse som sendes til hver enkelt klient. Last ned!