Om oss

Hortensadvokatene er tre advokater i et kontorfelleskap som tilsammen dekker de fleste områder innenfor jusen. Vi har lang erfaring og hjelper både privatpersoner og bedrifter med store og små problemer.

La oss høre om ditt problem, vi kan hjelpe deg.

Kai Frobøse Moss

Adv. Kai Frobøse Moss

Cand. jur. 1978
Advokatbevilling 1985

Juridisk praksis:

 • Industridepartementet 1979.
 • Horten kommune 1980-83 og 1985-86.
 • Dommerfullmektig ved Horten sorenskriverembete 1983-85.
 • Lektor ved Horten handelsskole 1986-1990.
 • Timelærer i juridiske fag ved Høgskolen i Vestfold siden høsten 1990.
 • Advokatpraksis i Horten fra 1987.
 • Medlem av hovedstyret i Den Norske Advokatforening 2002-2006.

Arbeidsfelt:

 • Allminnelig praksis, arbeidsrett, arve- og skifterett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, forbrukerrett, inkasso, kjøpsrett, konkursrett, kontraktsrett.

E-post: moss@hortensadvokatene.no

Per Kr. Hansen

Adv. Per Kr. Hansen

Cand. jur. 1979

Praksis:

 • Rikstrygdeverket
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Politijurist Kongsberg og Tønsberg politikammer
 • Dommerfullmektig Heggen og Frøland sorenskriverembete
 • Advokat (1993-d.d.)

Arbeidsfelt:

 • Alminnelig praksis, arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuridisk praksis, gjeldsforhandling,konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett.

E-post: hansen@hortensadvokatene.no

Berit Dahl Berger

Berit Dahl Berger

Arbeidsfelt:

 • Berit Dahl Berger har vært sekretær for advokatfellesskapet siden 1988.

E-post: berit.berger@hortensadvokatene.no

Medlemmer av Advokatforeningen