Advokat Kristin Sannes Hansen
Telefon: 41353540
E-post: ksh@hortensadvokatene.no

Master i rettsvitenskap 2010. Advokatbevilling 2015.

Juridisk praksis:
Saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 2009-2010
Namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo 2010
Førstekonsulent ved Statens sivilrettsforvaltning 2011-2012
Førstekonsulent hos NAV Forvaltning Oslo 2012
Rettsfullmektig i Trygderetten 2012-2016

Arbeidsfelt:
Alminnelig praksis, arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuridisk praksis, gjeldsforhandling, konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett.