Advokat Per Kristian Hansen
Telefon: 92451255
E-post: hansen@hortensadvokatene.no

Cand.jur. 1979

Praksis:
Rikstrygdeverket
Fylkesmannen i Vestfold
Politijurist Kongsberg og Tønsberg politikammer
Dommerfullmektig Heggen og Frøland sorenskriverembete
Advokat (1993-d.d.)

Arbeidsfelt:
Alminnelig praksis, arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuridisk praksis, gjeldsforhandling, konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett.